Chính sách

Chính sách bảo mật


Website này không có chức năng tạo tài khoản người dùng, nên chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin người dùng. 
Chúng tôi giữ kín thông tin về khách hàng trong trường hợp được yêu cầu từ phía khách hàng.