Chậu cây Ngựa Vằn

code:
Kích thước:
- cao: 48cm
- ngang: 33cm
850.000đ