Chậu Hồng Hạc (Lớn)

code:
Kích thước:
- cao: 94cm
- ngang: 44cm
- rộng: 22cm
1.200.000đ