Chậu Hồng Hạc

code:
Kích thước:
- cao: 52cm
- ngang: 30cm
900.000đ