Hồng Hạc

code:
Kích thước:
- cao: 26cm
- ngang: 21cm
- rộng: 16cm
650.000đ