Nai sứ trang trí -màu đen

code:
Nai sứ trang lớn, màu đen 
450.000đ